API-koppeling laten maken

Wat is API?

API staat voor Application Programming Interface. Het is een verzameling protocollen, routines en hulpmiddelen voor het bouwen van softwaretoepassingen. Een API specificeert hoe softwarecomponenten met elkaar moeten samenwerken, en biedt een gestandaardiseerde manier voor verschillende softwaresystemen om met elkaar te communiceren.

Eenvoudiger gezegd: een API is een brug waarmee twee verschillende softwaretoepassingen met elkaar kunnen praten en gegevens kunnen uitwisselen.

Een concreet voorbeeld van een API-koppeling

Wanneer u bijvoorbeeld een app gebruikt om automatisch digitale facturen te genereren via je webshop, dan stuurt de app de gegevens door via een API naar facturatiesoftware zoals bvb. Billit, en keer de software terug met een antwoord, zijnde de factuur.

Openbaar of privé?

API's kunnen openbaar of privé zijn. Openbare API's zijn beschikbaar voor externe ontwikkelaars om toepassingen te bouwen die interageren met de openbare dienst of het platform. Private API's daarentegen worden binnen een bedrijf of organisatie gebruikt om verschillende softwaresystemen met elkaar te laten communiceren.

Wat kost het laten maken van een API-koppeling?

Een applicatie kan heel simpele vereisten hebben, maar er kan ook een complexe structuur achterzitten. De prijs hangt sterk af van de complexiteit van de gegevens die via de API-koppeling moet lopen.

Gratis voorstel

Als softwarebedrijf zijn we gespecialiseerd in alles wat met app ontwikkeling en websites te maken heeft. Werken met API's zijn voor ons dagelijkse kost.

Zelf een project in het verschiet? Aarzel dan niet om contact op te namen.

Let's have a chat!

We zijn razend benieuwd om te ontdekken wat wij voor jou kunnen betekenen!

Contact opnemen